Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

προκήρυξη της κοινής εκδρομής των περιβαλλοντικών ομάδων του 2ου Γυμνασίου Χανίων και του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου