Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ