Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ