Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ