Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ