Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Ενημερωτική συνάντηση καθηγητών ΠΕ14.04 , ΠΕ18.12, ΠΕ18.16, ΠΕ18.30, ΠΕ18.36 με τη αν. Σχολική Σύμβουλο Νότιας Ελλάδας (ορθή επανάληψη)