Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ