Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάριο με θέμα: "Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle"