Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση από τη Σχολική Σύμβουλο, Ι.Α.Ραμουτσάκη, για την πρωτοβουλία ανάδειξης της Ιστορίας Γυμνασίων και Λυκείων Ν.Χανίων