Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Y.A Αποσπάσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2014-15, Απόφαση Απόσπασης Eκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία 2014