Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Διάθεση ωρών για πρόσληψη ωρομισθίων σε μουσικά σχολεία

Πρόσληψη εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας - Οδηγίες - Έντυπα

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα να παρουσιαστούν την Παρασκευή 29-1-2021 και να αναλάβουν υπηρεσία  στη ΔΔΕ Χανίων τις αναγραφόμενες ώρες έχοντας μαζί τους τα σχετικά δικαιολογητικά και συμπληρωμένα τα έντυπα πρόσληψης. 

Πίνακας εκπαιδευτικών και χρονοδιάγραμμα παρουσίασης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά