Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Ο ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ