Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «BioSTEM - Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο έρευνας και καινοτομίας Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Εξατομικευμένης Θεραπείας»