Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο ΚΠΕ Μεσολογγίου με τίτλο “Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία”