Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ


Ενημερώνουμε τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη ΔΔΕ Χανίων, ότι όλα τα έγγραφα που αφορούν τη λήξη της σύμβασής τους, θα τους αποσταλούν  ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ τους, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στα γραφεία της ΔΔΕ Χανίων