Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»