Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

28ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή