Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Τοποθέτηση Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολόγων), σε κενούμενη θέση του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης