Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Οριστική πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων, μετά τις ενστάσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 23η_28.8.2019)