Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Παράταση της θητείας των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης