Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γενικού Λυκείου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ