Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Εξ αποστάσεως – ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών - πενήντα (50) ωρών στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού