Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Τελευταία ημέρα εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)