Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ