Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΕΕ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ