Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή νέων στο σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης, με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών», το οποίο υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 08/10/2018 έως 19 /10/2018 σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.