Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».