Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και απόσπαση/τοποθέτηση Διοικητικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., για τη στελέ- χωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας