Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης των περιβαλλοντικών ομάδων του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας στο ΚΠΕ Μελίτης - Φλώρινα