Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΤΕ