Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΩΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για Αιίτηση Συμμετοχής στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ - ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 2018