Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «LIFE SKILLS Ι-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», «LIFE SKILLS II-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ», «SHAKESPEARE LIV