Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ