Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ