Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση –Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης