Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων