ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 

Γκερόλα 48Β -Γραφείο Γ5, 73132 Χανιά

Τηλ. 28210-47160 

Ε-mail επικοινωνίας:  protokolo@dide.chan.sch.gr

Κατάθεση αιτήσεων για ατομική συμβουλευτική: mail@dide.chan.sch.gr 

Υπεύθυνη:   Καλφάκη Μαρία