Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σε συνάντηση γνωριμίας και σε επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΧΑΝΙΩΝ