Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021


 
Προθεσμία υποβολής από από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ 

 Η προκήρυξη

Πίνακας ΣΚΑΕ 

Διαδικτυακό εργαστήριο σε ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς ΠΕ06

Στο πλαίσιο του προγράμματος μας Sharing is Caring ο συνάδελφος Μιχάλης Τουραμπέλης θα κάνει ένα διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο: «Δημιουργικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων». Στο εργαστήριο θα γίνει παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση των ψηφιακών εφαρμογών (Thinglink, Slido, GoogleJamboard) που καλλιεργούν τις δεξιότητες παραγωγής συνεργατικού λόγου και προάγουν την ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου ώρα 7-9μμ, στο τηλε-δωμάτιο:  

 https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla

 Το εργαστήριο θα δεχτεί μέχρι 25 συμμετέχοντες, γι’ αυτό παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή όσες/οι συνάδελφοι δεν είναι εξοικειωμένες/οι με τα προαναφερθέντα εργαλεία. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπεράσουν τις 25, το εργαστήριο θα επαναληφθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες όλων των συναδέλφων.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ μέχρι Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 12μ