Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Τροποποίηση της Υ.Α. «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» " με θέμα "Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχ. έτος 2020-2021

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολείο

 ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  152η 19-01-2021

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕ01 30 ΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34368 ΕΞ 2020/07-12-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5) εγκρίθηκε «η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020–2025». Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται θεμελιώδεις παρεμβάσεις για την επαύξηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της χώρας, οι οποίες συστηματοποιούνται σε πέντε (5) στρατηγικούς και δεκαπέντε (15) ειδικούς στόχους. Επιπλέον, οι εν λόγω παρεμβάσεις αναπτύσσονται σε ένα λεπτομερές πλαίσιο δράσεων με πάνω από πενήντα (50) δραστηριότητες, δείκτες και ορόσημα. 

Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό κυβερνοασφάλειας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας Υπηρεσίας: dir.strategy.ncsa@mindigital.gr

 

1η Ανακοίνωση για την Έκθεση/ Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας

Η φετεινή έκθεση/φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας http://festman.schoolab.gr/, θα διεξαχθεί διαδικτυακά την  Πέμπηη 15 και την  Παρασκευή 16 Απριλίου 2021. 

Παράλληλα το φετεινό Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας www.digifest.info  θα διεξαχθεί στα Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Αθήνα, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιά, Πύργο Ηλείας, Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα και Τρίπολη, από 13 έως και 18 Απριλίου 2021.
 Για την καλύτερη προετοιμασία της έκθεσης χρήσιμο είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής σας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxPDhaaZ9ujvaLCr389uASJhNND-PyACg5GgHEYA3pDk-o9Q/viewform


Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες για το ΚΣΗΔΕ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), πραγματοποιεί δέκα (10) διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες από τις 14 Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2021. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι  μπορούν να  ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν τις ημερίδες στον ιστότοπο www.livemedia.gr/mindigital-kshde

Παράλληλα, κατά τη διεξαγωγή θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής online ερωτήσεων.