Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Ημερίδες ενημέρωσης: Το ψηφιακό παρόν του Ελληνικού Δημοσίου

Ένας κεντρικός κόμβος για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων των δημοσίων φορέων δημιουργείται. 150.000 ψηφιακά πιστοποιητικά διατίθενται σε δημοσίους υπαλλήλους. Μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε μέσα από 10 ημερίδες πληροφόρησης που πραγματοποιούνται από 14/01 έως 18/02.
Δείτε τις ημερομηνίες και δηλώστε συμμετοχή σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά σας.

https://www.livemedia.gr/mindigital-kshde 

 

Προσλήψεις 294 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 294 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας σε σχολική μονάδα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε αυτήν σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Ο πίνακας των ονομάτων σε μορφή excel