Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Οδηγίες για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών στη ΔΔΕ Χανίων

Καλούνται  οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Δ’ φάσης (Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ και Παράλληλης Στήριξης)

α. να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, υποχρεωτικά όλα τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 3344, τ. Α΄)

β. να συμπληρώσουν το έντυπο Ε4, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ» της Δ.Δ.Ε. Χανίων, ΑΠΌ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-01-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 05-01-2021 και ώρα 10:00 μ., ως εξής :

 

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι τα εξής:

Α.  “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΠΑΣΙΦΑΗ” – https://srv-dide.chan.sch.gr

Β. Σύνδεση για Αναπληρωτές Καθηγητές με κωδικούς TaxisNet (gsis)

          Γ.  “Αιτήσεις”

Δ.  “Νέα αίτηση” -  Έντυπο Ε4.

Χειρόγραφες αιτήσεις ή αιτήσεις μέσω e-mail  ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ

Επισημαίνεται ότι:

Τα κενά που έχουν επισήμανση με κίτρινη σκίαση στους Πίνακες Λειτουργικών Κενών θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, βάσει της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 3344, τ. Α΄) .

Οι αναπληρωτές πρέπει να δηλώσουν όλα τα κενά, με τη σειρά που επιθυμούν, και στην περίπτωση κενών που αντιστοιχούν σε δυο σχολικές μονάδες (ΜΝΑΕ), αρκεί να δηλώνεται η πρώτη απ τις δυο σχολικές μονάδες. Στην Παράλληλη Στήριξη οι τοποθετήσεις θα είναι προσωρινές.

                         Πίνακες λειτουργικών κενών