Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Έγκριση διενέργειας του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Aegean Robotics Competition 2022