Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Έγκριση και διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Digital Resistance: Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών Ειδήσεων» για το σχολικό έτος 2021- 2022