Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Τέχνης