Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.