Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 24 η _18.8.2021»