Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Διεξαγωγή 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή συμμετοχή