Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Πρόταση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών με τη διαδικασία άρσης υπεραριθμίας και πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. σχολικών μονάδων - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 10η/01.6.2021