Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Διοργάνωση διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου πάνω στην αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για εκπαιδευτικούς μουσικής

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών στόχων του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Πράξη 19/12-10-2020), θα πραγματοποιήσουμε διαδικτυακό σεμινάριο, για εκπαιδευτικούς μουσικής ΠΕ79, ΤΕ16, ΕΜ16 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00-20:30.

Τη διοργάνωση έχει ο Κωνσταντίνος Δροσουλάκης ΣΕΕ Μουσικών ΠΕ79, ΤΕ16, ΕΜ16 (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ιωάννη Τζωρτζάκη ΣΕΕ ΠΕ81 (ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου).

Οι εκπαιδευτικοί μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στον σύνδεσμο: https://minedu-secondary.webex.com/meet/johntzortzakis

ή εναλλακτικά, μέσω της εφαρμογής υπολογιστή CiscoWebexMeetings, εισάγοντας τον ίδιο σύνδεσμο ή τον αριθμό 121 739 2249.

Κωνσταντίνος Δροσουλάκης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών ΠΕ79, ΤΕ16

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο ανάπτυξη

Ο οργανισμός Envolve Entrepreneurship διοργανώνει τον «1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο ανάπτυξη» που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 109096/2020.  

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στις/στους μαθήτριες/τές όλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. 
Σκοπός είναι μέσα από την ανάδειξη και την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά επιχειρηματιών, που θα είναι προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και θα συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στη διατήρηση ενός βιώσιμου πλανήτη στο εγγύς μέλλον. Η προτεινόμενη δράση μακροπρόθεσμα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία της χώρας, να ενισχύσει σημαντικά το προϊόν της τουριστικής βιομηχανίας, του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και του τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας.
 

Οι μαθήτριες/τές θα συμμετέχουν σε ομάδες έως τεσσάρων ατόμων και την παιδαγωγική καθοδήγηση και συντονισμό των μελών της ομάδας θα αναλάβει εκπαιδευτικός του σχολείου.   

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος-συμμετοχής από καθηγητές/ συντονιστές θα γίνεται μέχρι τις 27 Νοεμβρίου μέσα από την ιστοσελίδα μας https://envolveglobal.org/el/education/school_contest/.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας (https://envolveglobal.org/el/education/school_contest/).

Οδηγίες για δημιουργία ψηφιακών υπογραφών μέσω σχολικού δικτύου

 


Οι ψηφιακές υπογραφές που εκδίδονται μέσω σχολικού δικτύου δύναται να χρησιμοποιηθούν για προσωπική χρήση αλλά όχι για υπηρεσιακή. 
Μπορούν να εκδοθούν σε ειδικό stick (ΑΔΥΥ) ή σε χαλαρό μέσο αποθήκευσης (συνηθισμένο memory stick) ή απλώς να αποθηκευτούν σε κάποιο υπολογιστή.
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών και υπογραφής εγγράφων: